• ABateliér
  • Tým
  • Historie
  • Spolupracují s námi

ABateliér

Šetrné užívání energie a místních přírodních materiálů,
je zapomenutou šancí při osvobozování se ze závislosti na plýtvání.

ABateliér (zleva: Akad. arch. Aleš Brotánek, Ing. arch. Jan Praisler

ABateliér je zaměřen především na Architekturu a Bydlení pro inteligentní investory a tedy dříve na nízkoenergetické domy (NED), ale v současnosti v prvé řadě na pasivní domy (PD) nebo alespoň domy velmi blízké pasivnímu standardu, které jsou všechny základem pro Domy s nulovou spotřebou energie, které se mají stát standardem již od roku 2020.

ABateliér vznikl dlouholetým úsilím Aleše Brotánka při hledání chytřejších řešení pro energeticky efektivní rodinné a bytové domy, které jsou v současnosti ČR 40% konzumenty energie a tudíž i stejného podílu na produkci CO2. Aleš Brotánek i ABateliér je již řadu let zapojen do seznamování veřejnosti s významem úspor energie při užívání budov, aby mohly energií neplýtvat a mohly se stát šetrnější k lidem i k životnímu prostředí. ABateliér je zakládajícím a podporujícím členem Centra pasivního domu (CPD), kde se sdružilo ke stejnému cíli mnoho dalších ateliérů, dodavatelů i výrobců technologií pro PD.

ABateliér se v roce 2010 podílel na vzniku publikace Manuál energeticky úsporné architektury, který vydala Česká komora architektů ve spolupráci s CPD za podpory SFŽP ČR, kde řešil oddíl Panelové domy: jak i ty lze jednoduše a technicky dobře změnit na pasivní dům. Manuál energeticky úsporné architektury ke stažení

Aleš Brotánek dostal příležitost navrhnout první NED (1994) a ABateliér mohl v tomto směru pokračovat desítkami rodinných NED a PD, rekonstrukcí školy, prvním pasivním bytovým domem pro developera JRD i pasivními stavbami pro veřejné účely jako je mateřská školka, bytový dům s bydlením pro seniory a vzdělávací středisko Dům stromů. Na posledních dvou stavbách ABateliér spolupracoval s ateliérem Kadet Ing.arch. Josefa Smoly, rovněž dle principů pro pasivní domy.

Návrhem multifunkčního centra Country Life se ABateliér poprvé věnoval i návrhu budovy s důrazem na ekologickou stopu při výstavbě, provozu i likvidaci. Vyrostla energeticky efektivní dřevostavba z přírodních materiálů šetrná k životnímu prostředí v celém cyklu života stavby. Tyto zkušenosti se podílely na tom, že 20 % námi navržených rodinných domů je dnes realizováno s většinovým podílem slámy, hlíny a dřeva. Dnes čekáme na prvního investora, který dokáže využít zcela nečekané nové možnosti, že dnes i v Evropě je možné stavět z nosné slámy a to díky provedeným zkouškám, na kterých se ABateliér rovněž podílel. protokoly ke stažení

ABateliér je sdružení, ve kterém od svých studií (1999) spolupracuje Ing. arch. Jan Praisler. Externě spolupracuje s ABateliérem též řada specialistů.

aktuality

O úsporných domech v Českém rozhlase

Pořad „SOUVISLOSTI PLUS" 30. března 2023

SEMINÁŘ PŘÍBĚHY DOMŮ

SEMINÁŘ PŘÍBĚHY DOMŮ

více


SEMINÁŘ O REZIDENČNÍCH DOMECH

V Centru architektury a městského plánování proběhl seminář. … více

Pozvánka na virtuální konferenci

Pozvánka na virtuální konferenci

více


SEMINÁŘ PŘÍBĚHY DOMŮ

SEMINÁŘ PŘÍBĚHY DOMŮ

Zveme na tradiční seminář v netradičním, náhradním termínu.

Více na www.pribehydomu.cz … více


Kontakt

kancelář ABateliér
Jana Brotánková
janabrot@seznam.cz
603223851

Centrum pasivního domu

ABateliér je členem sdružení
Centrum pasivního domu


© webdesign & webhosting Martin Ševčík 2015–2024