Studie rodinného domu v Dobročovicích

autoři návrhu: Aleš Brotánek, Jan Praisler

Studie energeticky pasivního rodinného domu s jednou bytovou jednotkou, nepodsklepený patrový, s pomocnými skladovými prostory a krytým přístřeškem pro auta.

Navrhovaný dům bude stát jako solitérní objekt uprostřed zahrady. Ta se nachází v druhém plánu za statkem, jenž stojí na návsi v obci Dobročovice. Statek je v havarijním stavu a je na něj vydáno demoliční rozhodnutí. Dům tedy bude stát v zastavěném území, ale s odstupem od veřejného prostoru.

Dům je umístěn centrálně na pozemku zahrady a bude tvořit její těžiště. Je členěný na dvě části, obytný dvoupodlažní objekt a na něj navazující jednopodlažní část se zázemím domu. Tato část navazuje na dům při západní straně a je ukončena zemním valem. Zázemí tak chrání soukromí obytné části od řadové zástavby při západní straně zahrady.

Přístup k domu je ze severní strany přes původní statek do části zázemí, kde je krytý průjezd s parkovacími stáními a odkud se vstupuje do domu. Dům je orientovaný obytnou částí do zahrady, která je propojená s domem pomocí teras se stínícími prvky pro popínavé rostliny. Konfiguraci budou doplňovat stromy a zahradní jezírko.

Samotný dům, jeho vytápěná část, má jednoduchý tvar kvádru, ale pro zmírnění měřítka je opticky horizontálně členěný. Spodní část – přízemí je obložené dřevěným obkladem. Navazuje na část zázemí, které je přízemní a na konstrukci terasy s prvky pro popínavé rostliny. Dohromady tvoří jakousi platformu – sokl domu.

Tato část dělá přechodový a zároveň propojovací článek do zahrady a má „přírodní" charakter: ozeleněná střecha, dřevěné treláže a sítě pro popínavé rostliny, dřevěné obklady. Z přízemní platformy vystupuje patro domu. To bude odlišný „nepřírodní“, ale spíše abstraktní, geometrizující charakter: propojené okenní otvory, zalamovaná atika střechy atd.. Patro bude omítnuté nebo obložené cementovláknitými deskami ve světlém odstínu.

 • nadmořská výška: 282 m n. m.
 • měrná potřeba tepla na vytápění dle PHPP: 13,6 kWh / (m2 * a)
 • užitná plocha dle PHPP: 158,8 m2
 • faktor A/V: 0,7
 • zastavěná plocha vytápěné části: 108 m2
 • obestavěný vytápěný prostor: 734 m3
 • obyvatelé: 4 os
 • období projektování: 2012
 • konstrukce: patrová dřevostavba
 • stěna: U = 0,097 W / (m2 * K)
 • střecha: U = 0,087 W / (m2 * K)
 • podlaha nad terénem: U = 0,089 W / (m2 * K)
 • okna: Alphawin, rám dřevohliník
 • Uf = 0,79 W / (m2 * K)
 • Ug = 0,6 W / (m2 * K), g = 62 %
 • větrání: samostatné řízené větrání s rekuperací tepla
 • vytápění: sálavé plochy panelů nebo podmítkových registrů
 • zdroj: - solární termické kolektory 7,5 mm2
  - interiérová teplovodní krbová kamna s externím přívodem vzduchu
  - integrovaný zásobník tepla (IZT 1000l se stratifikací) s elektrospirálami na nouzový dohřev
7 7 7 7 7 7 7

Kontakt

kancelář ABateliér
Jana Brotánková
janabrot@seznam.cz
603223851

Centrum pasivního domu

ABateliér je členem sdružení
Centrum pasivního domu


© webdesign & webhosting Martin Ševčík 2015–2024