Bytový dům v Modřicích

autoři návrhu: atelier KADET – Josef Smola a ABateliér – Aleš Brotánek, Jan Praisler

Komplex zděných patrových domů.

Projekt dosud největšího bytového domu v pasivním standardu v ČR je navržen do proluky tradiční řadové zástavby v těsné blízkosti železnice. Urbanistická koncepce využívá provozního objektu do ulice Nádražní jako hlukové bariéry. Bytové objekty s plochými zelenými střechami tvoří atrium s umělým jezírkem. 41 malometrážních bytů 1+1 a 2+1 se službami je přístupno pavlačemi.

Celková užitná plocha 2.080 m2. Konstrukčně příčný zděný nosný systém založený na desce na zámrznou hloubku na nenasákavém 200 mm XPS. Doplňkovým zdrojem tepla jsou dva kotle na peletky, akumulační zásobníky jsou v technických místnostech. Řízené větrání semicentrální s teplovodním dohřevem v obytných místnostech. Příprava teplé vody s předností solárních kolektorů.

Investor: Město Modřice u Brna

 • nadmořská výška: 0,0 m n. m.
 • měrná potřeba tepla na vytápění dle PHPP: 0 kWh/(m2 ·a)
 • užitná plocha dle PHPP: 0,0 m2
 • faktor A/V: 0,0
 • blower door test A: 0,0 m-1
 • zastavěná plocha vytápěné části: 00 m2
 • obestavěný vytápěný prostor: 0 m3
 • měrná potřeba tepla na vytápění dle TNI 730329: 0, 0 kWh/(m2 ·a)
 • užitná plocha dle TNI: 0,0 m2
 • obyvatelé: 0 os
 • období projektování: 00 – 00
 • období realizace: 00 – 00
 • konstrukce: p
 • stěna: U = 0,00 W/( m2·K)
 • střecha: U = 0,00 W/( m2 ·K)
 • podlaha nad terénem: U = 0,00 W/( m2·K)
 • okna: rám – dřevo, exteriér – hliník
 • Uf = 0,00 W/( m2·K)
 • Ug = 0,00 W/( m2·K), g = 50 %
 • celkové Uw < 0,0 W/( m2·K)
 • vytápění, respektive temperování: sálavými panely s integrovanou vyústkou přívodu vzduchu
 • větrání: samostatný oddělený systém větrání řízeného čidlem CO2 s rekuperací tepla jednotkou Atrea RB a nezávislého, odděleného individuálního temperování každé místnosti
 • zdroj:
 • 1. solární termické kolektory
 • 2. interiérová teplovodní krbová kamna obestavěná Hoxter WK 8 rozsah výkonu 8–15 kW s externím přívodem vzduchu ke spalování
 • 3. integrovaný zásobník tepla (IZT na 000 l se stratifikací) s elektrospirálami pro nouzový dohřev
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Kontakt

kancelář ABateliér
Jana Brotánková
janabrot@seznam.cz
603223851

Centrum pasivního domu

ABateliér je členem sdružení
Centrum pasivního domu


© webdesign & webhosting Martin Ševčík 2015–2024