Archa v Nenačovicích u Loděnice

autor návrhu: ABateliér – Aleš Brotánek, Jan Brotánek, Jan Praisler

Rekonstrukce původního kravína na multifunkčně využívaný objekt společnosti Country Life.

Umístění a celkové pojetí stavby

Nenačovice leží 3 km severně od Loděnice u Prahy, která je na trase dálnice na Plzeň před Berounem. V této vesnici investor Country Life, s.r.o., obhospodařuje biofarmu. Rekonstrukce a přístavba původního kravína na sociálně výrobní budovu demonstruje šetrný postoj k životnímu prostředí. V přední části budovy, provedené na úrovni blízko pasivní stavby, jsou reprezentační prostory se společenským sálem a vzorkovou prodejnou a na ně navazuje rekonstruovaná část s administrativou, ubytováním, školou a jídelnou s kuchyní v kvalitě nízkoenergetické stavby. V zadní části pokračují výrobní a skladovací prostory.

Vznikající areál také zahrnuje velkoobchodní sklad biopotravin, vzniklý přestavbou seníku, a hospodářské zázemí farmy se sklepy na zeleninu a ovoce spolu s přístřešky na zemědělskou techniku. Areál bude mít též kořenovou čistírnu odpadních vod.

Nový objekt dřevěné přístavby mění celý objekt v jakousi alegorii „archy“, přivážející alternativu šetrného životního stylu.

Konstrukce obvodového pláště přístavby je z dřevěného trámkového skeletu zavětrovaného deskami OSB. Tepelnou izolaci tvoří minerální vata (375 mm), původní záměr byl z balíků slámy. V přízemí je masivní akumulační betonová podlaha s kvalitní izolací (160 mm PPS). Zděný objekt původního kravína je dodatečně zateplen (200 mm MV). Nová střecha je s bezúdržbovou vegetační úpravou s retencí vodních srážek. Komunikační spojení pater řeší přístavba zastřešených pavlačí se schodišti v jednotlivých požárních úsecích. Jsou nezávisle představeny vedle hlavní budovy, aby nevytvářely tepelný most v konstrukci.

Vytápění je centrální teplovzdušné s rekuperací tepla, řízeným větráním a zemním registrem. V ubytovací a výrobní části je teplovodní vytápění. Pro ohřev vody a vytápění je použitý dřevokotel, teplovodní solární kolektor a záložní nouzový elektroohřev. Akumulační tlakové zásobníky tepla jsou doplněny o bojlery v blízkosti odběru.

Dešťová voda je zachycována v opravených hnojných jímkách a používá se na praní a splachování.

Pojetí rekonstrukce a přístavby demonstruje celkově šetrný postoj firmy k životnímu prostředí:

 • Recykluje stávající nevyužité objekty novým obsahem.
 • Nově dostavované části jsou maximálně z přírodních materiálů, a kde to jde, je dřevo ponecháno v neopracovaném přírodním stavu a napuštěno pouze emulzí z lněného oleje a včelího vosku.
 • Nově přistavované části nepoužívají spádovanou střešní krytinu rychle odvádějící vodu, ale ploché nebo pultové střechy s vegetačním krytem, tzv. bezúdržbové zelené střechy vodu zadržující.
 • Dešťová voda z původních taškových střech je zachycována v opravených hnojných jímkách a používá se na praní a splachování.
 • Stavba směřuje k maximálnímu možnému snížení energetické náročnosti. Rekonstruovaná část je řešena v kvalitě nízkoenergetické stavby, přístavba je již na úrovni stavby pasivní.
 • Zbývající energetické nároky jsou zabezpečeny z obnovitelných zdrojů: fototermických kolektorů a dřevokotlů s akumulací v nádržích a bojlerech rozmístěných po objektu vždy nedaleko místa odběru vody.

Konstrukční řešení

Konstrukce obvodového pláště používá to osvědčené z koloniální anglické konstrukce-fošinkový skelet zavětrovaný OSB deskami, které po přetmelení a přelepení parotěsnými páskami plní též funkci parobrzdy. Výplň tvoří minerální vata o síle 375 mm uzavřená závětrnou kontaktní fólií s fasádou pobíjenou svislými prkny. Jedná se tedy o difúzně otevřenou skladbu. Přístavba je zastřešena systémem plochých a šikmých odvětraných vegetačních střech s výrazným přesahem říms. Ozeleněné střechy tvarově kontrastují se sedlovou taškovou střechou a tvoří dominantní prvek podlouhlé jednotvárné hmoty. V přízemí je masivní akumulační betonová podlaha s natural-dlažbou, pod níž jsou rozvody vzduchotechniky uloženy ve 160 mm polystyrénu.

Objekt kravína je zděný a je dodatečně zateplen minerální vatou o síle 200 mm. U oken jsou dodatečně sešikmené špalety zlepšující prosvětlení. Fasádní opláštění tvoří závětrná kontaktní fólie s diagonálním prkenným pobitím a multibatovou omítkou s rabicovým pletivem na heraklitových deskách.

Stávající okenní otvory na jižní straně kravína jsou zvětšeny výškově vybouráním okenního nadpraží až pod stropní betonovou konstrukci a šířkově vybouráním boční strany otvoru. Otvory na severní straně objektu zůstaly v nezměněných rozměrech, případně jsou zmenšeny nebo přeměněny na dveřní otvory. Dřevěné rámy oken mají cca 30 % otvíravých částí a zbylé části jsou zaskleny napevno. Podkrovní prostory jsou prosvětleny střešními okny.

Energetický koncept

Vytápění objektu je centrální teplovzdušné s rekuperací tepla a řízeným větráním, zajištěným třemi větracími jednotkami. V části ubytovací a výrobní je ústřední teplovodní vytápění, a to z důvodu konstrukčních omezení. Ohřev vody a vytápění zajišťují zásobníky tepla umístěné v technologických místnostech, využívající energii z dřevokotle, teplovodního solárního kolektoru a nouzově elektroohřev. Zvažuje se doplnění systému o tepelné čerpadlo kvůli nárazovým výkyvům spotřeby teplé vody vlivem provozu kuchyně.

V létě sluneční kolektory předehřívají především pitnou a užitkovou vodu a v topném období dotují topení. Akumulační tlakové zásobníky tepla o objemu 4 × 950 litrů jsou doplněny o čtyři bojlery o objemu 250 litrů v blízkosti odběru. Devět kolektorů o ploše 2,5 m2 je opatřeno selektivním absorbérem. Kolektory jsou umístěny ve střední části na střeše a orientovány na jih se sklonem 45°.

 • investor a provozovatel: Country Life, s.r.o.
 • autor návrhu a zpracovatel projektu: AB ateliér – Aleš Brotánek, Jan Brotánek, Jan Praisler
 • generální dodavatel stavby: Alterstav s.r.o.
 • období realizace: 2003 – 2004
 • přístavba – dřevostavba
 • obvodová stěna: U = 0,098 W/m2K
 • střecha: U = 0,148 W/m2K
 • podlaha: U = 0,249 W/m2K
 • rekonstrukce – masivní stavba
 • obvodová stěna: U = 0,113 W/m2K
 • střecha: U = 0,148 W/m2K
 • podlaha: U = 0,303 W/m2K
 • okna: Uw = 1,25 W/m2K
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Kontakt

kancelář ABateliér
Jana Brotánková
janabrot@seznam.cz
603223851

Centrum pasivního domu

ABateliér je členem sdružení
Centrum pasivního domu


© webdesign & webhosting Martin Ševčík 2015–2024