Nulový dům v Černošicích

autoři návrhu: Aleš Brotánek, Jan Praisler, Jiří Čech

Studie pasivního, vícegeneračního rodinného domu v Černošicích.

Rodinný dům je navržen v pojetí, které lze symbolicky nazvat jako otevřená náruč nastavená ke slunci. K němu z domu vybíhá vinice-pergola obrostlá během vegetačního období vinnou révou. Ta v létě stíní, na podzim předává své dary a v zimě po ostříhání nebrání slunci vcházet do domu. Půdorysně je dům ve tvaru nerovnoměrného šestiúhelníku, na jihu se zapuštěnou lodžií a terasou, přes které přebíhá střecha přecházející z vytápěné části i nad lodžii. Nad domem i terasou je plochá ozeleněná střecha. V rámci optimalizace technologií a jejich skládání do logického celku, lze zvážit užití fóliové krytiny s integrovanou FV technologií.

V architektonické formě se výrazně uplatňují prvky odkazující na dům energeticky aktivní – kompaktní tvar podle osy sever jih symetrický, prosklené plochy na jižní straně, omezení prosklených ploch od jihovýchodu přes sever k jihozápadu, integrování fotovoltaických prvků do architektury svislého pláště 2.NP domu. Je vertikálně členěn do tří různých logických forem povrchů. Podzemní podlaží vystupuje na povrch pouze při severní straně a má formu betonového soklu, který povrchově navazuje na betonové prvky oplocení vyrovnávacích opěrných zdí. Přízemí je v kontrastním bílém hladkém povrchu. . Celé patro je provedeno jako tmavý kompaktní kvádr s modrošedým obkladem fotovoltaických panelů nebo lamel. Ze severní strany je na dům navěšen kvádr vstupního zádveří s dřevěným nebo cementovláknitým obkladem. Výrazným prvkem určujícím architekturu domu je jeho jižní strana, která se na rozdíl od ostatních stěn plně otevírá směrem do zahrady. Stěna je přes lodžie zapuštěna do objemu domu a je plně prosklená. Lodžie toto prosklení chrání před přímým sluncem a zároveň tvoří propojovací prvek mezi interiérem a exteriérem domu. V přízemí, v přímé návaznosti na zahradu, vybíhá z lodžie dřevěná terasa chráněná v letním období stahovatelnými plachtovými roletami v jednom, dvou nebo třech polích z pěti.

 • nadmořská výška: 275 m. n. m.
 • měrná potřeba tepla na vytápění dle PHPP: 9 kWh/(m2a)
 • užitná plocha dle PHPP: 351,7 m2
 • Faktor A/V: 0,6
 • Počet osob: 6
 • Obestavěný objem vytápěné části dle PHPP: 1487 m3
 • Stěna 1.NP U = 0.102 W/(m2K)
 • Stěna 2.NP U = 0.108 W/(m2K)
 • Střecha U = 0.090 W/(m2K)
 • Podlaha nad podzemním podlažím U = 0.098 W/(m2K)
 • Okna: Smartwin, rám – dřevohliník, Uf = 0,82 W/(m².K), trojsklo,
 • Ug= 0,6 W/(m².K), g=63%
 • Větrání: Samostatné řízené větrání s rekuperací tepla
 • Vytápění: Sálavé plochy panelů nebo podmítkových registrů
 • Zdroj: 1.- FV kolektory
 • 2.- Interiérová teplovodní krbová kamna s externím přívodem vzduchu
 • 3.- integrovaný zásobník tepla (IZT 1000l se stratifikací) s elektrospirálami
 • na nouzový dohřev
4 4 4 4

Kontakt

kancelář ABateliér
Jana Brotánková
janabrot@seznam.cz
603223851

Centrum pasivního domu

ABateliér je členem sdružení
Centrum pasivního domu


© webdesign & webhosting Martin Ševčík 2015–2024