Téměř nulový dům v České Třebové

autoři návrhu: Aleš Brotánek, Jiří Čech, Jiří Pilecký

Dřevostavba optimálně využívající obnovitelné zdroje energie (biomasa a FV).

Rodinný dům s bezbariérovým 1.NP pro manžele na důchod a s pokoji pro vnoučata/hosty v 2.NP. Dům se dělí na obytnou vytápěnou, částečně dvoupodlažní část a nevytápěné prostory se zádveřím u západní fasády. Na jižní a severní straně jsou částečně krytá terasa a přístřešky.

Garáž pro dvě garážová stání a zahradní domek zároveň tvoří bariéru od frekventované ulice.

Stavba má extenzivně ozeleněné povrchy střech, které zdržováním vodních srážek pomáhají následným odparem k ochlazování vnějšího prostředí.

Zajištění energetické potřeby domu je v optimální možné míře pokrýváno z obnovitelných zdrojů kombinací solárního zdroje s fotovoltaicky aktivními pruhy FV VAESOLAR®-střešní fólie napojenými přímo k ohřevu do zásobníku a vysoce efektivních krbových kamen Verner pro ohřev vody mimo slunečné období.

FV instalace má záložní bateriový zdroj pro náhlou odstávku dodávky el.energie , aby i v této situaci bylo možné zajistit všechny hlavní funkce domu.

Rodinný dům je založen nad terénem na základové pilíře, čímž se minimalizuje potřeba betonu do základů.

Dům s modrými pruhy fotovoltaiky, jejichž instalace vychází levněji než teplovodní kolektory, protože je integrovaná do střešní hydroizolační fólie, kterou je nutno realizovat v každém případě. Technicky je celý systém výrazně zjednodušen – oproti teplovodní instalaci není třeba izolovaných rozvodů, tlakové nádoby, čerpadlové soustavy a regulačního řídicího systému. Systém je připraven k dalšímu rozšíření FV instalací poté, co budou dostupné kapacitnější baterie nové generace, u kterých se očekává snížení ceny a rozšíření po roce 2016. Fotovoltaikou lze nejen ohřívat teplou vodu, ale v budoucnu doplněním o další záložní zdroje pro autonomní provoz využít přebytků k provozu elektromobilu. V poslední fázi rozšíření FV instalace již bude možno dům propojit v jeden organismus i se zajištěním dobíjecí stanice pro auto. Tento dům je prototypem řešení, jež umožňuje koncept pasivního domu, aby se v čase mohl dál efektivně rozvíjet k plné soběstačnosti.

 • nadmořská výška: 367m n. m.
 • měrná potřeba tepla na vytápění dle PHPP: 18,96kWh/(m2·a)
 • užitná plocha dle PHPP: 128m2
 • faktor A/V: 0,83
 • blower door test: 0,29
 • zastavěná plocha vytápěné části: 155m2
 • obestavěný vytápěný prostor: 738m3
 • měrná potřeba tepla na vytápění dle TNI:
 • užitná plocha dle TNI:
 • obyvatelé: 2os
 • období projektování: 2011-2012¨
 • období realizace: 2012-2013
 • konstrukce: kompaktní patrová dřevostavba se sloupkovou konstrukcí založená na pilířích izolovaná foukanou celulózou
 • stěna: U = 0,088 W/( m2·K)
 • střecha: U = 0,089 W/( m2·K)
 • podlaha nad terénem: U = 0,091 W/( m2·K)
 • okna: Alphawin s přeizolovaným dřevohliníkovým rámem
 • Uf = 0,79W/( m2·K)
 • Ug = 0,6 W/( m2·K), g = 0,62
 • větrání: řízené větrání a rekuperací tepla jednotkou Duplex se zpětným získáváním tepla
 • zdroj: 1. fotovoltaický foliový zdroj VAESOLAR o redukovaném výkonu 3kWp
 • 2. krbová kamna na dřevo Verner
 • 3. integrovaný zásobník tepla (IZT 950) s výměníkem pro krbová kamna
7 7 7 7 7 7 7

Kontakt

kancelář ABateliér
Jana Brotánková
janabrot@seznam.cz
603223851

Centrum pasivního domu

ABateliér je členem sdružení
Centrum pasivního domu


© webdesign & webhosting Martin Ševčík 2015–2024