RODINNÝ DŮM V CHODOUNI, téměř pasivní s přípravou na nulový

autoři návrhu: Aleš Brotánek, Jan Praisler

Studie energeticky pasivního rodinného domu s jednou bytovou jednotkou, nepodsklepený s jedním nadzemním podlažím a krytým přístřeškem pro auto.

Dům je umístěn v horní severovýchodní části stavebních pozemků. Dům je jižní hranou usazen na hraně bezpečnostního pásma plynovodu. Severní strana má od hranice pozemku odstup cca 2,6 m (na šíři automobilového stání). Východní strana domu je od hrany pozemku vzdálená cca 6,5 m, tedy s minimálním odstupem zajišťující intimitu od oken pokojů. Jihozápadním směrem je větší volná část pozemků, kde bude pobytová zahrada, do které se dům otvírá a bude s ní propojen pomocí terasy.

Dům je členěný na dva funkční celky. Hlavní vytápěná obytná část domu a na ní ze severní strany navazující nevytápěná část. Nevytápěná část tvoří přechodový prvek mezi hranicemi pozemku a samotným domem. Na nevytápěnou část navazuje pod jednou střechou, protáhlou až na hranici pozemku při východní straně, kryté automobilové stání. Součástí zahrady je přírodní jezírko umístěné západně od domu. Bude napájeno dešťovou vodou ze střechy a odpadní vodou z domu, pročištěnou kořenovou čističkou, která jezírku předchází.

Dům se kompozičně skládá ze tří vzájemně se prolínajících objemů. Dominantní je objem obytné vytápěné části. Je dřevostavbou jednoduchého tvaru, obdélníkového půdorysu, má pultovou ozeleněnou střechu zdvihající se jižním směrem a je obložený dřevěným obkladem. Nevytápěná část navazuje na vytápěnou ze severní strany. Je nižší a protáhlá, vytápěnou část přesahuje. Je zděná a omítnutá. Má plochou ozeleněnou střechu s přesahy. Střecha přechází v jedné rovině až na hranici pozemku a je pod ní kryté stání pro automobil.

V několika místech je konec přesahu střechy propojen s terénem pomocí laťových treláží pro popínavé rostliny. Tím je prostor pod ní chráněn lépe před povětrností a mimo krytého stání vytváří i závětří u vstupu a několik krytých zákoutí využitelných pro obsluhu domu a zahrady. Architektonicky treláže na jedné straně objem nevytápěné části člení a zároveň na druhé straně jeho tvar zpřesňují do jednoduchého protáhlého hranolu.

Třetím objemem je terasa jako přechodový prvek mezi obytným prostorem a zahradou. Terasa se našikmo zakusuje do hlavní obytné části domu. Je prostorově vymezená dřevěnou konstrukcí, na kterou bude napnutá nerezová síť určená pro popínavé, na zimu opadavé rostliny. Popínavá zeleň je funkčním, pasivním stínicím prvkem chránicím terasu a obytnou část před přehříváním.

Materiálově se na domě dominantně uplatňuje dřevo formou konstrukce, obkladu a dřevěných laťových treláží. Strohé tvary jsou změkčeny popínavou zelení, jež je zde ve velké míře užitá jako funkční a nedílná součást domu. Spolu s ozeleněnými střechami dává toto řešení domu přírodní charakter, treláže a sítě prostorovou lehkost a kompozice několika charakterově různých objemů vizuální rozmanitost.

 • nadmořská výška: 312 m n. m.
 • měrná potřeba tepla na vytápění dle PHPP: 19 kWh / (m2 * a)
 • užitná plocha dle PHPP: 98,5 m2
 • faktor A/V: 0,86
 • blower door test A:
 • zastavěná plocha vytápěné části: 122,5 m2
 • obestavěný vytápěný prostor: 502 m3
 • měrná potřeba tepla na vytápění dle TNI 730329:
 • užitná plocha dle TNI:
 • obyvatelé: 4 os
 • období projektování: 2012
 • období realizace:
 • konstrukce: přízemní dřevostavba založená nad terénem s foukanou celulózou
 • stěna: U = 0,097 W / ( m2 * K)
 • střecha: U = 0,084 W / ( m2 * K)
 • podlaha nad terénem: U = 0,089 W / ( m2 * K)
 • okna: Alphawin, rám dřevohliník
 • Uf = 0,79 W / ( m2 * K)
 • Ug = 0,6 W / ( m2 * K), g = 62 %
 • větrání: samostatné řízené větrání s rekuperací tepla
 • vytápění: sálavé plochy panelů nebo podmítkových registrů
 • zdroj: - solární termické kolektory 7,5 mm2
  - interiérová teplovodní krbová kamna s externím přívodem vzduchu
  - integrovaný zásobník tepla (IZT 1000l se stratifikací) s elektrospirálami na nouzový dohřev
9 9 9 9 9 9 9 9 9

Kontakt

kancelář ABateliér
Jana Brotánková
janabrot@seznam.cz
603223851

Centrum pasivního domu

ABateliér je členem sdružení
Centrum pasivního domu


© webdesign & webhosting Martin Ševčík 2015–2024