Rodinný dům v Tlumačově

AB ateliér -Aleš Brotánek, Josef Tlustý

Přízemní dřevostavba na půdorysu protáhlého obdélníku s obkladem z nehoblovaných prken.

 • • nadmořská výška: 460 m n. m.
 • • měrná potřeba tepla na vytápění dle PHPP: 19 kWh/(m2·a)
 • • užitná plocha dle PHPP: 152m2
 • • faktor A/V: 0,83
 • • blower door test: 0,5
 • • zastavěná plocha vytápěné části: 135 m2
 • • obestavěný vytápěný prostor: 467m3
 • • měrná potřeba tepla na vytápění dle TNI 730329:
 • • užitná plocha dle TNI:
 • • obyvatelé: 5 os
 • • období projektování: 2013-2014
 • • období realizace: 2015 –
 • • konstrukce:
 • • přízemní dřevostavba, všechny konstrukce tvoří I nosníky
 • • stěna: U = 0,1 W/( m2·K)
 • • střecha: U = 0,083 W/( m2·K)
 • • podlaha nad terénem: U = 0,102 W/( m2·K)
 • • okna: Slavona Progression
 • • Uw = 0,73 W/( m2·K)
 • • Ug = 0,6 W/( m2·K), g = 0, 62
 • • větrání: Atrea Duplex EC 370 EC4
 • • vytápění: sálavé plochy panelů
 • • zdroj:
 • • 1. Krbová vložka s teplovodním výměníkem ROMOTOP KV025 W02
 • • 2. Akumulační zásobník NADO 1000/45 v6
 • • Ohřev vody:
 • • FV panely o výkonu 2kWp ,zatím jen pro ohřev vody do akumulačního zásobníku
8 8 8 8 8 8 8 8

Kontakt

kancelář ABateliér
Jana Brotánková
janabrot@seznam.cz
603223851

Centrum pasivního domu

ABateliér je členem sdružení
Centrum pasivního domu


© webdesign & webhosting Martin Ševčík 2015–2024