Pasivní bytový dům pro seniory v Modřicích

Aleš Brotánek, Josef Smola, spolupráce Jan Praisler

Největší pasivní dům v České republice financovaný z veřejných prostředků oceněný řadou cen.

Základním cílem bylo kromě vybudování pasivního domu vytvořit důstojné prostředí pro aktivní prožití podzimu života.

Jedná o sestavu tří budov, z nichž dvě slouží pro ubytování a třetí je vstupním objektem se zázemím domu a tvoří zároveň i protihlukovou bariéru od železnice. Tím vzniklo vnitroblokové atrium propojené pěší trasou i pro veřejnost na trase od nádraží k náměstí. Tím je stavba logicky začleněna do organismu města.

Obytné domy s jednopokojovými a dvoupokojovými byty s kuchyňským koutem jsou 2-3podlažní. Byty jsou přístupné samostatně přes temperovaná zádveří přímo z chodníku nebo z pavlače v patře, takže kromě několika bytů v 3. podlaží jsou všechny dostupné i bez výtahu.

Nosné konstrukce celého areálu tvoří kombinace vápenopískových cihel ve stěnách a železobetonových stropů, k zateplení byl použit polystyrén v tloušťce 30cm. Na venkovní konstrukce lodžií je použité dřevo.

Kvalitní provedení tepelných izolací bez tepelných mostů, správné osazení oken s trojskly a řízená výměna vzduchu s rekuperací se podílí na komfortním, zdravém vnitřním prostředí s maximální energetickou efektivitou. To umožňuje, aby zbylá potřeba energie na teplou vodu a dotápění byla zajištěna z obnovitelných zdrojů kombinací kotlů na biomasu (peletky) se systémem automatického podávání paliva a solárních termických panelů. Objekt s jižní orientací využívá solární i vnitřní tepelné zisky.

Kvalitu mikroklimatu v okolí objektů zlepšují zelené střechy, jež přispívají k tepelné stabilitě. K odclonění nežádoucích letních tepelných zisků slouží přesahy teras, lodžií screenové venkovní rolety.

Veškerá dešťová voda z ploch areálu i ze střech je zadržována ve třech nádržích a následně se používá pro splachování toalet. Přepad z nádrží pro případ přívalových dešťů je sveden do jezírka v atriu.

Areál je osvětlen venkovními svítidly nezpůsobujícími světelný smog a je zpestřený výsadbou vzrostlých stromů, mimo jiné místních ovocných odrůd.

Ceny:

Vítězná stavba Jihomoravského kraje – 2013

Cena Státního fondu životního prostředí – 2014

Cena Nadace ABF a CPD – 2014

Vítěz kategorie "Obec" v soutěži E.ON Energy Globe Award ČR – 2014

 • • nadmořská výška: 206m n. m.
 • • měrná potřeba tepla na vytápění dle PHPP: 14,07kWh/(m2·a)
 • • užitná plocha dle PHPP: 1800 m2
 • • faktor A/V: 0,6
 • • blower door test:
 • • zastavěná plocha vytápěné části: 1 481m2
 • • obestavěný vytápěný prostor: 12 067m3
 • • obyvatelé: 66 (41 byt. jednotek)
 • • období projektování: 2009-2012
 • • období realizace: léto 2012-leden 2014
 • • konstrukce:
 • • zděná, monolitická
 • • stěna: U = 0,108 W/( m2·K)
 • • střecha: U = 0,076 W/( m2·K)
 • • podlaha nad terénem: U = 0,133 W/( m2·K)
 • • okna: dřevěná, tl.92mm
 • • Uw= 0,8W/( m2·K)
 • • Ug = 0,6 W/( m2·K), g = 0,6
 • • větrání:
 • • Centrální jednotka pro celý objekt ATREA DUPLEX S2200
 • • zdroj:
 • • 1. Kotel na pelety
 • • 2. Teplovodní sluneční kolektory
 • • 3. integrovaný zásobník tepla v každém objektu
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Kontakt

kancelář ABateliér
Jana Brotánková
janabrot@seznam.cz
603223851

Centrum pasivního domu

ABateliér je členem sdružení
Centrum pasivního domu


© webdesign & webhosting Martin Ševčík 2015–2024