Mateřská škola ve Slivenci

AB ateliér – Aleš Brotánek, Jan Márton, Jan Praisler

Novostavba pasivní mateřské školky v Praze Slivenci.

Původní návrh byl vytvořit mateřskou školu jako dřevostavbu, což se ukázalo jako nemožné z důvodu požárních předpisů. Stavby této velikosti jsou jako dřevostavby povolené, ale mateřské školy (respektive školská zařízení) jsou vyjmuty. Byl tedy zvolen železobetonový skelet s dřevěným opláštěním.

Mateřská škola má čtyři třídy, celková kapacita 112 dětí. Stavba o dvou nadzemních podlažích je obdélníkového tvaru o rozměrech 45x12 m. Je založena na loži z pěnového skla, na železobetonové desce. Nosný konstrukční systém je sloupový železobetonový doplněný o ztužující zděné stěny. Strop 1.NP je také monolitický železobetonový. Tyto konstrukce zajišťují svým objemem tepelnou akumulaci objektu. Konstrukci střechy tvoří dřevěné lepené vazníky, mezi něž jsou uloženy dřevěné I-nosníky a vkládána tepelná izolace o tloušťce 400 mm, tato konstrukce je chráněna protipožárními podhledy. Také obvodové nenosné stěny, jež jsou konstruovány jako výplňová dřevěná konstrukce, a stěnové nosníky, jsou nadstandardně izolovány. Střecha je odvětrávaná, se skladbou ozeleněné střechy. Dřevěná konstrukce terasy je založena nezávisle tak, aby byly eliminovány tepelné mosty. Přesah střechy je samonosný, vykonzolovaný ze střešní konstrukce.

Komunikační prostor mezi MŠ a tělocvičnou je samostatný nevytápěný celek. Střecha je zčásti ozeleněná a obsahuje světlíky.

Okenní otvory jsou navrženy jako částečně otevíravé (cca ⅓ plochy), čímž je umožněno přirozené větrání. Požadované množství čerstvého vzduchu je zajištěno řízeným větráním, čímž se snižuje energetická náročnost budovy a zároveň se dosahuje dostatečné kvality vnitřního vzduchu. Hygienická zařízení jsou odvětrána nuceně VZT systémem.

Z jižní strany k MŠ přiléhá nevytápěný objekt foyeru propojující novou MŠ, stávající pavilony základní školy, jídelnu a správní pavilon a budoucí tělocvičnu.

 • • nadmořská výška: 350m n. m.
 • • měrná potřeba tepla na vytápění dle PHPP: 15,4kWh/(m2·a)
 • • užitná plocha dle PHPP: 866 m2
 • • faktor A/V: 0,49
 • • blower door test: 0,35 (průměr-měřeno po odděleních)
 • • zastavěná plocha vytápěné části: 1 481m2
 • • obestavěný vytápěný prostor: 4125m3
 • • obyvatelé: 112dětí
 • • období projektování: 2009-2012
 • • období realizace: 2012-2014
 • • konstrukce: ŽB skelet s dřevěným opláštěním
 • • stěna: U = 0,1 W/( m2·K)
 • • střecha: U = 0,09 W/( m2·K)
 • • podlaha nad terénem: U = 0,12 W/( m2·K)
 • • okna: dřevěná, EURO
 • • Uw= 0,78 W/( m2·K)
 • • větrání: rekuperační jednotky ATREA (5x) decentrální systém po jednotlivých odděleních
 • • zdroj: centrální areálová plynová kotelna, podomítkové stěnové otopné registry
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Kontakt

kancelář ABateliér
Jana Brotánková
janabrot@seznam.cz
603223851

Centrum pasivního domu

ABateliér je členem sdružení
Centrum pasivního domu


© webdesign & webhosting Martin Ševčík 2015–2022