Téměř nulový dům

autor návrhu: Aleš Brotánek, spolupráce Jiří Čech

Studie rodinného domu v Rožmitále

V zastavěném území je dosud umístěn RD v takovém technickém stavu, jenž už neumožňuje efektivní renovaci. Investor se rozhodl pro demolici stávajícího objektu a stavbu nového domu.

Předpokládá se, že hlavní vytápěná část domu bude nově založena na severozápadním nároží původního objektu. Cílem návrhu je zachovat dojem hlavní hmoty na původním místě, ale zároveň také umožnit jižní solární orientaci. Proto je půdorysem nepravidelný šestistěn vzniklý průnikem dvou pravoúhlých kubických hmot, z nichž jedna kopíruje původní půdorys a druhá sleduje jižní solární orientaci hlavních obytných místností, aby umožnila maximálně využít solárních zisky.

Fasáda je omítnuta světlou omítkou, ve které vynikají kontrastní plochy oken a obkladu solárních panelů propojených do horizontálního celku.

Hlavní dvoupodlažní část domu je doplněna o horizontální přízemní strukturu pomocných prostorů, skladů a přístřešků. Ty jsou materiálově v kontrastu s domem provedeny z režných cihel s modřínovými plochami výplní skladů. Použití režné cihly zachovává kontinuitu , použijí se cihly z původní stavby.

Garážové stání je pod otevřeným přístřeškem, do kterého se zajíždí přímo z příjezdové komunikace a zpřístupňuje ho posuvná brána.

Dům je masivní stavba z vápenopískových cihel na desce bez tepelného mostu, zmonolitněná stropem i střešní vodorovnou deskou, založená na železobetonové desce uložené na vrstvě štěrkového pěnoskla.

Nosné stěny jsou zatepleny šedým grafitovým pěnovým polystyrénem EPS.

Vnější povrch střech počítá se skladbou pro bezúdržbové zelené střechy. Na jižní straně střechy budou instalovány FV panely s další přípravou na možné rozšíření,

Přesahy střech jsou zespodu opláštěné palubkovým obkladem (nebo obkladem ze sádrovláknitých desek s omítkou) vloženým mezi obvodové nosníky. Viditelné části dřevěné konstrukce jsou z pohledového přírodního modřínu, povrchově neupravovaného.

 • nadmořská výška: 520 m n. m.
 • měrná potřeba tepla na vytápění dle PHPP: 15kWh / (m2 * a)
 • užitná plocha dle PHPP: 101,9 m2
 • faktor A/V: 0,71
 • zastavěná plocha vytápěné části: 131m2
 • obestavěný vytápěný prostor: 621m3
 • obyvatelé: 4os
 • období projektování: 2017
 • konstrukce: masivní stavba z VPCcihel
 • stěna: U = 0,088 W / ( m2 * K)
 • střecha: U = 0,071 W / ( m2 * K)
 • podlaha nad terénem: U = 0,135 W / ( m2 * K)
 • okna: Alphawin, rám dřevohliník
 • Uf = 0,84 W / ( m2 * K)
 • Ug = 0,6 W / ( m2 * K), g = 67 %
 • větrání: kaskádové větrání s rekuperací tepla s účinností 84%
 • vytápění: sálavé plochy panelů nebo podomítkových registrů
 • zdroje: I. ETAPA-FV kolektory svislé meziokenní 9ks / 3kWp instal. výkonu
 • II. ETAPA-FV kolektory střešní 6ks / 2kWp instalovaného výkonu
 • III. ETAPA-FV kolektory střešní 6ks / 2kWp instalovaného výkonu
 • IV. ETAPA-FV kolektory střešní 6ks / 2kWp instalovaného výkonu
 • 5 – Krbová teplovodní vložka na spalování biomasy ve formě peletek s externím přívodem vzduchu
 • 6 – integrovaný zásobník tepla (IZT 600l-900l se stratifikací)
5 5 5 5 5

Kontakt

kancelář ABateliér
Jana Brotánková
janabrot@seznam.cz
603223851

Centrum pasivního domu

ABateliér je členem sdružení
Centrum pasivního domu


© webdesign & webhosting Martin Ševčík 2015–2024