Dům stromů

autoři návrhu: atelier KADET- Josef Smola a ABateliér – Aleš Brotánek, Jan Praisler

Studie vzdělávacího centra ekologické výchovy Dům stromů do dendrologické zahrady v Praze Průhonicích. Dřevostavba z přírodních a recyklovaných materiálů založená nad terénem.

Ojedinělý demonstrační projekt pro dendrologickou zahradu, kde každá z použitých technologií je zároveň názorná ukázka udržitelného stavění. Celý vegetační plášť domu slouží k přeměně a využití energie slunce.

Konstrukce je inspirována strukturou stromu. Nosné sloupy z neopracovaných kmenů jsou proloženy deskami z panelů z vrstveného dřeva. Obvodový plášť je vně obložen dřevěm. Tepelné izolace, balíky slámy, mineralizovaný papír, dřevitá vlna.

Hliněné omítky a vyzdívky z nepálených cihel. Vstupní podlaží slouží jako poradna s ekologickou tématikou. Krytá terasa u jezírka je dílnou pro děti. V hlavním podlaží jsou přednáškové prostory se zázemím. Cílem je relativní energetická soběstačnost konceptu na principech pasivního až nulového domu.

Dům je vybaven řízeným větráním s rekuperací tepla členěným podle funkčních zón. Doplňkovým zdrojem tepla je kotlík na dřevěné peletky a zásobníkové elektrické ohřívače. Teplou vodu budou přednostně připravovat solární kolektory.

Část toalet je kompostovacích, zbývající jsou obsluhovány recyklovanou dešťovou vodou. K přečištění odpadních vod slouží kořenová čistička.

 • nadmořská výška: 291 m n. m.
 • měrná potřeba tepla na vytápění dle PHPP:
 • užitná plocha dle PHPP:
 • faktor A/V: 0,58
 • blower door test:
 • zastavěná plocha vytápěné části: 126 m2
 • obestavěný vytápěný prostor: 1982 m3
 • měrná potřeba tepla na vytápění dle TNI 730329: 19,1 kWh / (m2 * a)
 • užitná plocha dle TNI: 439,2 m2
 • obyvatelé: max. 60 návštěvníků denně
 • období projektování: 2008-2011
 • období realizace:
 • konstrukce: patrový dřevěný skelet, sloupy – rostlá kulatina, stropní desky – vrstvené lepené dřevo tzv. CLT panely
 • stěna: U = 0,1 W / (m2 * K)
 • střecha: U = 0,07 W / (m2 * K)
 • podlaha nad terénem: U = 0,05 W / (m2 * K)
 • okna: dřevohliníkový rám
 • Uw = 0,71 W / (m2 * K)
 • vytápění, respektive temperování: podlahové topení pro suché podlahy v přízemí v kombinaci s otopnými tělesy a stěnovými hliněnými vytápěcími panely
 • větrání: samostatný oddělený systém větrání řízeného čidlem CO2 s rekuperací tepla jednotkami Atrea RB (čtyři samostatné větrací úseky) a nezávislého, odděleného individuálního temperování
 • zdroj: - solární termické kolektory
  - krbová kamna na peletky
  - integrovaný zásobník tepla (IZT na 925 l se stratifikací) s elektrospirálami pro nouzový dohřev
9 9 9 9 9 9 9 9 9

Kontakt

kancelář ABateliér
Jana Brotánková
janabrot@seznam.cz
603223851

Centrum pasivního domu

ABateliér je členem sdružení
Centrum pasivního domu


© webdesign & webhosting Martin Ševčík 2015–2022