Dům u modrého křížku

autor návrhu: ABateliér – Aleš Brotánek, Jan Márton

Přízemní dřevostavba s vlastnostmi stavby zděné založená nad terénem na vrtaných pilotkách jižně od Plzně.

Dřevostavba přízemního domu pro čtyřčlennou rodinu stojí na mírně svažitém, jihovýchodně orientovaném pozemku na kraji menší obce. Přestože se nepřipodobňuje formou původní okolní zástavbě, vynořující se zelená vlna střechy z jižního svahu neruší. Jedná se o progresivní řešení u přízemní formy stavby, které potlačuje dojem z celkové velikosti. Tradiční řešení, které používá střechy valbové, rozhodně působí mnohem monumentálněji rušivě.

Významnou dominantou je v severozápadním rohu pozemku stojící kamenný kříž, již léta tradičně modře natřený, s nízkým oplocením. Bezprostředně za křížem je postupně v rámci úprav pozemku budován zatravněný terénní val, který dům z pohledu cesty zakrývá a kříži dává vyniknout. Terénní val odcloňuje dům proti severním větrům a opticky přechází do oblouku zatravněné střechy domu. Ve spodní části pozemku vznikne zahradní jezírko, které majitelé plánují využívat také jako koupací. Přístup k němu bude přímo z domu po terase. Hlavní, vytápěná část domu je postavena na vrtaných pilotkách s nabetonovanými pilířky. Na obytnou část domu navazuje nevytápěná část se závětřím, úložnými prostory a přístřeškem pro dvě parkovací stání. Konstrukci vytápěné části tvoří fošnový skelet opláštěný OSB deskami, které plní funkci parobrzdné i vzduchotěsné vrstvy. Konstrukce je zaklopena dřevovláknitými deskami tloušťky 60 mm a vyfoukána celulózovou tepelnou izolací. Na tyto desky je aplikována stěrková, difuzně otevřená omítka tloušťky 8 mm. Ze strany interiéru je instalační mezera velmi namáhavě vyplněna konopnou izolací. Ta nahradila původně navrhovanou stříkanou celulózu Climatizer Plus, která se aplikuje mnohem jednodušeji. Relativně je jeho cena vyšší, ale aplikace konopné izolace se prodražuje pracným (tedy drahým) prováděním, pokud se jedná o instalační mezeru protkanou kabely. Konopí se totiž obtížně dělí, a proto vyžaduje zvláště ostré speciální nástroje. Tepelnou stabilitu dodává hliněná omítka na laťovém roštu, provedení naprosté většiny příček z pálených cihel a ve skladbě podlahy roznášecí betonová vrstva tloušťky 70 mm. Rozvody vzduchotechniky jsou vedeny v komunikačním prostoru pod stropem v podhledu, pouze v obytném prostoru plochými kanálky v podlaze. Toto řešení potvrdilo předpoklad zmenšení pracnosti a snížení organizační náročnosti dokončovacích prací v závěru realizace, ale hlavně celkové zjednodušení.

 • nadmořská výška: 490 m n. m.
 • měrná potřeba tepla na vytápění dle PHPP: 29,5 kWh/(m2·a)
 • užitná plocha dle PHPP: 137,5 m2
 • faktor A/V: 0,86
 • blower door test B: 0,5 m-1
 • zastavěná plocha vytápěné části: 160 m2
 • obestavěný vytápěný prostor:
 • měrná potřeba tepla na vytápění dle TNI 730329: 20 kWh/(m2 ·a)
 • užitná plocha dle TNI:
 • obyvatelé: dva dospělí a dvě děti předškolního a školního věku; dům byl plánován i pro případné ubytování rodičů ve vyšším věku
 • období projektování: 2006 – 2008
 • období realizace: 2009 – 2010
 • konstrukce: přízemní dřevostavba založená nad terénem s foukanou celulózou
 • stěna: U = 0,125 W/( m2·K)
 • střecha: U = 0,093 W/( m2 ·K)
 • podlaha nad terénem: U = 0,097 W/( m2·K)
 • okna: Internorm Edition, rám – dřevo, exteriér – hliník
 • Uf = 0,89 W/( m2·K)
 • Ug = 0,7 W/( m2·K), g = 50 %
 • větrání:
 • teplovzdušné vytápění s řízeným větráním a rekuperací tepla jednotkou Atrea RB
 • zdroj:
 • 1. solární termické kolektory (v roce 2012 zatím v přípravě)
 • 2. interiérová teplovodní krbová kamna Hoxter WK 8 s rozsahem výkonu 8–15 kW s externím přívodem vzduchu a tepelně izolovaná s minimálním únikem tepla do prostoru
 • 3. solankový výměník pro zimní předehřev nebo letní předchlazení větracího vzduchu
 • 4. integrovaný zásobník tepla (IZT se stratifikací) s elektrospirálami pro nouzový dohřev
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Kontakt

kancelář ABateliér
Jana Brotánková
janabrot@seznam.cz
603223851

Centrum pasivního domu

ABateliér je členem sdružení
Centrum pasivního domu


© webdesign & webhosting Martin Ševčík 2015–2023